Azra: 8- sudo killall

Azra: 8- sudo killall

- Ne- nesin sen? - İçinde bulunduğumuz dünyadaki her şeyi algılayacak şekilde geliştirilmiş bir yapay zekayım ben. Her hareketi, her duyguyu, her sesi, her rengi. Dünyanın arayüzüyüm ben, depolama birimiyim.…Read more →